1. Загальні положення. 1.1.Ця Політика захисту та обробки персональних даних (далі- «Політика») містить умови щодо обробки та захисту персональних даних, що здійснюються із використанням автоматизованих та інших засобів, відповідно до сформульованої мети та підстав для здійснення такої обробки персональних даних. 1.2. Володілець персональних даних – особа, зазначена у п.п.1.1. Публічної пропозиції (оферти) на укладення договору про надання послуг у сфері мобільного зв’язку, розміщеної на сайті: https://smsclub.mobi (далі - «Сайт»). 1.3. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших законодавчих актів України. 1.4. Ми поважаємо право суб’єктів персональних даних, які є користувачами ( Далі- «Користувачі») Сайту на недоторканість приватного життя та конфіденційність персональних даних, отриманих у результаті користування Сайтом, та вживаємо відповідних заходів безпеки, спрямованих на запобігання випадковому чи несанкціонованому знищенню або випадковій утраті, а також на запобігання несанкціонованим доступу, зміні або поширенню. 1.5. Дана Політика разом з Публічною пропозицією (офертою) на укладення договору про надання послуг у сфері мобільного зв’язку, являються основою на підставі якої проводиться одержання персональних даних (Користувача, про нього самого, або тих даних, які Користувач надає про інших суб’єктів персональних даних), які будуть оброблені. 1.6.Надаючи свої дані під час реєстрації, або в електронному вигляді, за посиланням на: https://smsclub.mobi, або в інших випадках передбачених цією Політикою, Користувач погоджується з положеннями, викладеними в Політиці та надає добровільну згоду на обробку персональних даних. 2. Термінологія. Персональні дані - сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований чи може бути конкретно ідентифікований. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі. Володілець персональних даних – особа, зазначена у п.п.1.1. Публічної пропозиції (оферти) на укладення договору про надання послуг у сфері мобільного зв’язку, розміщеної на Сайті, та інші особи, від імені якої «СМС КЛУБ» надає сервіс, та які визначили мету обробки персональних даних, встановили склад цих даних та процедури їх обробки та інше. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем; Суб’єкт персональних даних – Користувач, персональні дані якого обробляються. 3. Права суб’єкта персональних даних. відповідно до ст. 8 ЗУ «Про захист персональних даних»: 3.1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом. 3.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані. 3.3. На доступ до своїх персональних даних. 3.4. Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних. 3.5. Пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних. 3.6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними. 3.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи. 3.8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду. 3.9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних. 3.10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди. 3.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних. 3.12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних. 3.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 4. Мета та підстави обробки персональних даних. 4. 1 Метою обробки персональних даних є: - забезпечення можливості надання Володільцем послуг у сфері мобільного зв’язку належним чином, забезпечення реалізації прав та обов’язків відповідно до умов Оферти та актів законодавства. надання консультацій та відповідей на запити Користувачів; - повідомлення про послуги та пропозиції, які надаються Володільцем; забезпечення збереження, безпеки та пришвидшення роботи Сайту; 4.2. Підставою для обробки персональних даних є згода Користувача, тобто добровільне волевиявлення Користувача щодо надання дозволу на обробку його персональних даних, наданих під час реєстрації на Сайті. Вважається, що Користувач надав згоду на обробку його персональних даних з моменту погодження належним чином з умовами Оферти. 5. Суб’єкти, які мають доступ до персональних даних. 5.1. Використання та обробка персональних даних може здійснюватися як Володільцем особисто, так і третіми особами, за умови прийняття ними на себе зобов'язання про нерозголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено. 5.2. Персональні дані можуть використовуватись представниками/працівниками Володільця безпосередньо відповідальних за надання послуг у сфері мобільного зв’язку на підставі запропонованої Оферти, партнерами/контрагентами Володільця виключно з метою визначеною п. 4.1. Даної Політики. 5.3. Працівники Володільця та/або треті особи дотримуються режиму конфіденційності щодо персональних даних. 5.4. Кожен із працівників Володільця користується доступом лише до тих персональних даних (їх частини) Користувачів, які необхідні йому у зв’язку з виконанням своїх професійних чи трудових обов’язків. 5.5. Поширення персональних даних вищезазначеними суб’єктами без згоди Користувача, або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 6 . Склад та зміст персональних даних 6.1.Персональні дані включають: 6.1.1. ПІБ. 6.1.2. Адреса електронної пошти. 6.1.3. Номер стаціонарного та/чи мобільного телефону. 6.1. 4. Інші дані за бажанням. 7. Порядок обробки персональних даних 7.1. Персональні дані отримуються шляхом: 7.1.1. Заповнення Користувачем форми при реєстрації на Сайті, та погоджуючись з умовами Оферти. 7.1.2. Надсилання їх на одну чи декілька електронних поштових скриньок, які розміщуються на Сайті. 7.1.3. Повідомивши в телефонному режимі, скориставшись номерами, які розміщуються на Сайті. 7.1.4. Їх надсилання в паперовому вигляді на адресу місця знаходження Володільця. 7.2. Обробка персональних даних здійснюється за допомогою автоматизованої/електронної інформаційної системи, до якої заносяться та зберігаються персональні дані. 7.3. Користувач отримує безперешкодний доступ до своїх персональних даних та можливість вносити до них зміни в Особистому кабінеті на Сайті, чи звернувшись на одну чи декілька електронних адрес, чи скориставшись контактними номерами телефонів, зазначеними на Сайті. 7.4. Персональні дані, отримані від Користувача зберігаються на захищених серверах. Застосовуються всі належні адміністративні, технічні запобіжні заходи щодо захисту персональних даних від випадкового чи незаконного розповсюдження, несанкціонованого розголошення, зловживань та будь-яких інших незаконних дій щодо обробки персональних даних, що знаходяться у розпорядженні Володільця. Дані використовуються тільки для досягнення вищезазначеної мети. 7.5. База даних, яка надається Користувачем не може бути використана в особистих цілях Володільця і передаватись третім особам, окрім, як з метою надання послуг Користувачеві, який надає таку базу даних. 7.6. Зберігання наданих Користувачем персональних даних, а також будь-яких матеріалів та інформації, які стали відомі у зв’язку з виконанням умов Оферти, здійснюється протягом дії цієї Оферти, а також протягом строку необхідного для досягнення мети обробки персональних даних. Дані можуть бути видалені або знищені у випадках передбачених ч.2. ст.15 ЗУ «Про захист персональних даних». 7.7. У разі виявлення відомостей про Користувача, які не відповідають дійсності, такі відомості мають бути невідкладно змінені або знищені. 7.8. Користувач має право пред’являти вмотивовану вимогу Володільцю персональних даних щодо заборони обробки своїх персональних даних (їх частини). Така вимога розглядається Володільцем впродовж 2 днів з моменту отримання. Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані Користувача (їх частина) є недостовірними, Володілець припиняє обробку персональних даних Користувача (чи їх частини) та/або змінює їх склад/зміст та інформує про це суб’єкта персональних даних. 7.9. Володілець не здійснює перевірку персональних даних, що надані суб’єктом персональних даних під час здійснення реєстрації на Сайті та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі. 7.10. Будь-які вимоги Користувача, пов'язані з встановленням додаткових обмежень по обробці Персональних даних та/або забороною їх обробки та/або знищенням персональних даних можуть призвести до неможливості виконання Володільцем своїх зобов'язань перед Користувачем під час надання послуг відповідно до умов Оферти. При цьому Володілець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань. 7.11. Суб’єкт персональних даних бере на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на надання Володільцю неповних та/або недостовірних і/або неактуальних персональних даних та/або персональних даних третіх осіб.
Made on
Tilda